Hedvig, HMJT

Basfakta:
 • Dansk signal: –
 • Svensk signal: HMJT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 92,75 fot
 • Bredd: 20,2 fot
 • Djupgående: 11,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 111,54 ton
  • 1877: 119,31 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Troense, Svendborg i Danmark.

1871
Fartyget under namnet Hedevig, ägdes/redades av N. J. Holte i Dragør, Danmark.

1875-05-13
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med vice konsuln Nils Gustaf Wijkström som utsedd huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1878-04-13
Efter förändringar i rederiet utses sjökaptenen Peter Frans Johansson till ny huvudredare. Hemorten Oskarshamn kvarstår.

1887-03-04
Skepparen Johan Gustaf Jonsson i Mönsterås köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Mönsterås.

1887-10-??
Fartyget avgick Hartlepool den 1887-10-03 med en last av stenkol och har efter detta ej hörts av varför det är sannolikt att det gått under med man och allt i Nordsjön.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. http://www.jmarcussen.dk
 3. Danmarks Skibslister
 4. Oskarshamnstidningen 1888-01-14