Karin Christina, HDMC, 778

Basfakta:
 • Svensk signal: HDMC
 • Svenskt reg. nr.: 778
 • Längd: 20,5 meter
 • Bredd: 5,12 meter
 • Djup: 2,09 meter
 • Dräktighet:
  • 1888: 56,30 registerton
  • 1895: 48,54 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1858
Byggd i Ribe i Danmark.
Fartygets danska historik kan inte redovisas då en säker identitet inte kan fastställas.

1888-09-14
Inköpt för 1900 kronor till Sverige under namnet Karen och hemmahörande i Nordby på Fanö av skepparen Nils Mårtensson i Ystad. Då han är ensam ägare blir han även huvudredare. Namnändras till Karin Christina. Hemort Ystad.
Första fribrev utfärdat 1888-09-14.

1890-02-01
Skeppsklareraren Frans Petersson i Ystad köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemort som tidigare.

1900-06-29
Skepparen Sven August Svensson i Rotvik i Döderhults församling är för 2775 kronor fartygets nye ägare och huvudredare. Ny hemort blir Rotvik.

1904-03-01
Ägaren avsåg att förbygga fartyget på AB Saltviks Slip men det var i så dåligt skick att det höggs upp på platsen.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat