Birger, HRPT, 991

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HRPT
  • Svenskt reg. nr.: 991
  • Längd: 104,5 fot
  • Bredd: 25,3 fot
  • Djup: 11,3 fot
  • Dräktighet: 191,12 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1883
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi i Figeholm med handlaren Sven August Ljungstedt som huvudredare. Hemort blir Figeholm.
Första fribrev utfärdat 3/8 1883.

1903-02-04
Efter att huvudredaren avlidit utses handlaren Nils Johan Petersson i Figeholm till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1910-01-11
Huvudredaren, handlaren Nils Johan Petersson köper samtliga andelar i fartyget och blir med det ensam ägare. Inga övriga ändringar.

1913-04-24
Ett partrederi i Brantevik är nya ägare till fartyget. Rederiet utser kvarnägaren Tufve Nilsson Tufvesson i Barntevik till ny huvudredare. Hemort Brantevik.

1916-04-04
Uppbringat av tyskt örlogsfartyg på resa Sverige – England och infört till Swinemünde i beslag. Senare öden okända

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
  2. Sjömanshuset i Simrishamn, Mönstringsliggare
  3. www.branteviksmuseum.se