Birger, HRPT, 991

Basfakta:
 • Svensk signal: HRPT
 • Svenskt reg. nr.: 991
 • Längd: 104,5 fot
 • Bredd: 25,3 fot
 • Djup: 11,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1883: 191,13 registerton
  • 1894: 181,77 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1883
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi i Figeholm med handlaren Sven August Ljungstedt som huvudredare. Hemort blir Figeholm.
Första fribrev utfärdat 3/8 1883.

1903-02-04
Efter att huvudredaren avlidit utses handlaren Nils Johan Petersson i Figeholm till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1910-01-11
Huvudredaren, handlaren Nils Johan Petersson köper samtliga andelar i fartyget och blir med det ensam ägare. Inga övriga ändringar.

1913-04-24
Ett partrederi i Brantevik är nya ägare till fartyget. Rederiet utser kvarnägaren Tufve Nilsson Tufvesson i Barntevik till ny huvudredare. Hemort Brantevik.

1916-04-04
Uppbringat av tyskt örlogsfartyg på resa Sverige – England och infört till Swinemünde i beslag. Senare öden okända

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sjömanshuset i Simrishamn, Mönstringsliggare
 3. www.branteviksmuseum.se