Carl XI, HJFP, 2086

Basfakta:
 • Svensk signal: HJFP
 • Svenskt reg. nr: 2086
 • Längd: 104 fot 5” (31,87 meter)
 • Bredd: 26 fot 6” (7,93 meter)
 • Djupgående: 12 fot 10” (3,83 meter)
 • Dräktighet:
  • 1872: 71,5 nyläster eller 212,5 registerton
  • 1876: 236,72 ton
  • 1894: 220,86 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1872
Byggd på varv i Oskarshamn av byggmästaren Per Johan Petersson för ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn. Till huvudredare utsågs sjökapten Seth Wickberg i Oskarshamn. Fartygets hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 20/8 1872.

1873-04-16
Fartyget säljs till ett partrederi med fyrtiofyra deltagare i Farhults socken i Malmöhus län och där hemmansägaren Lars Jönsson i Pottmjöhult, Malmöhus län blir huvudredare. Hemort blir Pottmjöhult.

1891-03-03
Ett partrederi med tjugotvå deltagare i Helsingborg köper fartyget och till huvudredare utses sjökapten Carl Fredrik Ewald i Helsingborg. Fartygets nya hemort blir Helsingborg.

1894-12-24
Efter ägarförändringar i rederiet utses fanjunkaren Widga Svensson i Helsingborg till ny huvudredare.

1896-03-13
Rederiet utser grosshandlaren Nils Magnus Påhlsson till ny huvudredare. Inga andra ändringar.

1903-09-10
Under resa från Lowestoft i barlast och i full orkan förolyckas fartyget totalt vid Engås Wallda nära Kungsbacka. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat