Felix, HCRJ

Basfakta:
 • Svensk signal: HCRJ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 88 fot
 • Bredd: 23,6 fot
 • Djupgående: 13 fot
 • Dräktighet:
  • 1849: 86,5 svåra läster.
  • 1866: 48 nyläster eller 147,24 registerton
  • 1877: 160,51 ton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1848
Byggt på Ågårds varv i Lidköping av skeppsbyggmästaren Gustaf A Lundgren för ett partrederi i Göteborg med grosshandlaren Viktor Kjellberg som huvudredare. Fartygets hemort blev Göteborg.
Första fribrev utfärdat 1849-01-30.

1855-05-11
Förre delägaren, grosshandlaren Karl J Sirenius i Göteborg, köper samtliga andelar i fartyget och blir med det ensam ägare och huvudredare. Fartygets hemort Göteborg kvarstår.

1856-04-08
Firman J. Ringborg i Norrköping köper fartyget och till huvudredare utses grosshandlaren Ludvig Ringborg. Ny hemort blir Norrköping.

1869-02-27
Ett partrederi i Lysekil är nya ägare till fartyget och de utser vice konsuln Benj Gustaf Mollén i Lysekil till ny huvudredare. Lysekil blir fartygets nya hemort.

1877-02-15
Handlaren Anton Radhe i Oskarshamn blir huvudredare när ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget. Ny hemort Oskarshamn.

1880-04-03
Ett partrederi i Uddevalla med A E Jakobi som huvudredare förvärvar fartyget och Uddevalla blir fartygets hemort.

1881
Enligt Uddevalla Sjömanshus, fartygsregister slopades fartyget under året.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Uddevalla Sjömanshus, fartygsregister