Iris (b 1864)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 60,71 fot
 • Bredd: 21,80 fot
 • Djupgående: 8,48 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 33,94 svåra läster eller 19,55 nyläster
  • 1868: 20,5 nyläster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1864
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för hemmansägaren Anders Söder i Nygård, Misterhult. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Misterhult.
Första fribrev utfärdat 12/7 1864.

1871-07-20
Fartyget strandade och blev vrak i en nordostlig storm på grundet Gåsflöten väster om Eldsten vid Torhamn under resa från Strömsholm mot Karlskrona med en last av stångjärn.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Carlscronas Wekoblad 1871-07-22