Jacob, JCSK/SIZG, 1407

Basfakta:
 • Svensk signal: JCSK/SIZG
 • Svenskt reg. nr: 1407
 • Längd: 26,04 meter
 • Bredd: 7,07 meter
 • Djupgående: 2,38 meter
 • Dräktighet:
  • 1894: 87,59 registerton
  • 1924: 77,67 registerton
  • 1929: 69,10 registerton
  • 1951-07: 69,18 registerton
  • 1951-10: 69,20 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1894
Byggd på Sölvesborgs skeppsvarv av skeppsbyggmästaren C. A. Johansson för ett partrederi med åtta deltagare i Råå och med sjökapten Petter Jacobsson i Råå som huvudredare. Hemort Råå.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 24/7 1894.

1914-01-31
Ett partrederi med tre deltagare i Styrsö och med skepparen Alban Johansson som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Styrsö.

1917-04-16
Fartyget säljs för 28.000 kronor till ett partrederi med sex deltagare i Oskarshamn som utser skepparen Johan Peter Loman i Oskarshamn till huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1919-04-09
Ett partrederi med femton deltagare i Skillinge och med skepparen Nils Petter Thorsson, Skillinge köper fartyget för 41.000 kronor och Skillinge blir fartygets nya hemmahamn.

1923-03-20
Återigen ändras äganderätten till fartyget, denna gång är det ett partrederi i Arholma med tre deltagare och med skepparen Hugo Gunnar Emanuel Larsson som huvudredare som för 12.500 kronor köper fartyget. Ny hemmahamn blir Arholma.

1924-02-09
Fartyget säljs för 8.000 kronor till ett partrederi med sju deltagare i Kållandsö där handlaren Johannes Andersson blev huvudredare. Ny hemort blev Kållandsö. Det nya rederiet motoriserar fartyget och erhöll nytt Certifikat 25/1 1926.

1936-05-26
Efter ändringar i rederiets ägarandelar utses skepparen Albert Efraim Andersson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1937-12-29
Rederiet ändrar hemort för fartyget till Göteborg.

1940-04-18
Rederiet utser skepparen Johan Edvard Andersson i Nore till ny huvudredaren efter att tidigare huvudredaren avlidit. Ny hemort blir återigen Kållandsö.

1941-05-28
Skeppsredaren Helge Källsson i Lidköping blir utsedd av rederiet till ny huvudredare. Hemort oförändrad.

1945-07-25
Efter vissa ändringar i rederiet ändras hemort till Lidköping. Huvudredaren kvarstår som tidigare.

1949-06-11
Sjökapten Erik André Tillander i Göteborg blir ny huvudredare för fartyget.

1951-02-24
Ett partrederi med två deltagare och med skepparen Kurt Helge Mattisson som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Edshultshall. Fartyget namnändras till “Altona” på grund av att det tidigare namnet, enligt redaren, stått på “svarta listan” både inom samt utom landet.
Nytt Certifikat utfärdat 19/6 1951.

1951-12-04
Under resa från Kappelshamn mot Edsvalla med kalksten grundstöter fartyget upprepade gånger i sydlig storm och grov sjö vid Örö nordöstliga udde och anses bli vrak. Besättningen räddades. Fartyget avfördes ur registret.

Senare dokument anger att vraket, nu avriggat och avregistrerat och ej brukbart för fraktfart (troligen pråm) säljs 30/1 1953 av Olof Westerström i Oskarshamn till Josef Bergman i Mörbylånga för 1.000 kronor. Hur det köptes till Oskarshamn eller vad det användes till i Mörbylånga framgår ej.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.