Anna, HRFN, 836

Basfakta:
 • Svensk signal: HRFN
 • Svenskt reg. nr.: 836
 • Längd: 73,5 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djup: 7,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1881: 71,95 registerton
  • 1896: 70,22 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1881
Byggdes på Hjälmare Kanalbolags varv av skeppsbyggmästaren C. J. Stenström för grosshandlaren Carl Lindahls i Västra Vingåker. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartygets hemort blev Läppe.
Första fribrev utfärdat 14/9 1882.

1888-05-01
Ett partrederi i Limhamn köpte fartyget och till huvudredare utsågs skepparen Olof Persson i Limhamn. Fartygets hemort blev Limhamn.

1894-02-20
För 6.700 kronor blir ett partrederi i Östra Hoby nya ägare. Till huvudredare utses skepparen Johan Petter Lundgren i Skillinge. Fartygets hemort blir Skillinge.

1901-02-02
Efter förändringar i rederiet utses kaptenen Jöns P Wickman till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1909-03-29
Ett partrederi i Mönsterås med sjökaptenen Gustaf Oskar Bergström i Mönsterås som huvudredare är nya ägare till fartyget. Fartygets hemort blir Mönsterås.

1911-05-19
Under resa från Mönsterås mot Hörup-Haff med trälast grundstötte fartyget den 3/4 på Oswaldsgrundet utanför Kalmar, besättningen gick i livbåten och fartyget drev iland vid Kastlösa på Öland där det kantrade och slogs sönder. Fartyget kondemnerades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat