Adolf, HKNJ, 2045

Basfakta:
 • Svensk signal: HKNJ
 • Svenskt reg. nr.: 2045
 • Längd: 89 fot
 • Bredd: 23,5 fot
 • Djup: 9,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 34 nyläster eller 107,36 registerton
  • 1876: 105,71 ton
  • 1877: 102,27 ton
  • 1894: 94,96 ton
  • 1895: 93,53 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1873
Byggd på ett ej definierat varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi med skepparen Sven Anders Svensson i Simpevarp som huvudredare. Fartygets hemort blev Simpevarp.
Första fribrev utfärdat 1/8 1873.

1877-04-19
Ett partrederi i Figeholm är nya ägare till fartyget och där handlaren Carl Johan Johansson Sandell i Figeholm utses till huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1887-03-08
Skepparen Sven Karlsson i Oskarshamn är ensam ny ägare och tillika huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1891-04-28
Nya ägare är ett partrederi i Skillinge där skepparen Adolf Nils Andersson från Kvarnby, Östra Hoby utses till huvudredare. Under 1894 namnändrar huvudredaren sitt namn till Adolf Nils Andersson Westford. Ny hemort blir Skillinge.

1897-03-08
Efter att tidigare huvudredare avlidit utser rederiet lantbrukaren Per Andersson i Kvarnby, Östra Hoby till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1898-03-22
Ett partrederi i S:t Anna blir för 3.500 kronor nya ägare till fartyget. Till huvudredare utses skeppare Emil August Pettersson i Gäddevik, S:t Anna. Fartygets nya hemort blir S:t Anna.

1906-08-10
Strandade vid Kappelshamnsviken och blev vrak. Auktion på inventarier av Östgöta Sjöförsäkringsförening efterföljande december.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Tidningen Kalmar 1906-08-10