Hjalmar (b 1845)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 69,90 fot
 • Bredd: 22,20 fot
 • Djupgående: 9,60 fot
 • Dräktighet:
  • 1845: 48 svåra läster
  • 1847: 52,09 svåra läster
  • 1864: 28,94 nyläster
  • 1866: 31,5 nyläster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1845
Bygg på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik och med handlaren Gustaf Johansson i Döderhultsvik som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/7 1845.

1847-11-10
Fartyget som genom köp nu ägs ensam av handlaren Anders Petter Dahlberg i Malmö och är då även huvudredare. Hemort för fartyget blir Malmö.

1859-04-19
Handlaren Johan Petter Hammar i Pataholm äger nu fartyget ensam och är huvudredare. Hemort Pataholm.

1864-07-28
Fartyget ägs nu av handlaren Nils Peter Wijkman i Kalmar som är ensam ägare och huvudredare och som under första delen av 1864 låtit förbygga fartyget på Werkholms Varv i Mönsterås innan fribrev utfärdas. Fartygets hemort blir Kalmar.

1867-04-30
Fartyget som nu köpts av handlaren Carl Gustaf Johansson i Kalmar. Han är ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1869-11-09
Under resa från Kalmar mot Hamburg med havre och tjära sökte fartyget skydd vid Hallands Väderö för en häftig storm. Ankaret förlorades och fartyget drev på grund nära Ängelholms hamn och blev vrak. Endast en styrman överlevde.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Tidningen Kalmar 1869-11-24
 3. Barometern 1869-11-10