Ceres, HGSQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HGSQ
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: uppgift saknas.
 • Bredd: uppgift saknas
 • Djup: uppgift saknas.
 • Dräktighet:
  • 1868: 33,5 nyläster eller 105,05 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1838
Byggd i Brahestad i Finland.

1871
Ägd/Redad av H.P.E. Marcher i Dragör, Danmark.

1872-04-13
Inköpt till Sverige för 2.350 Danska Rd Rmt av ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Axel Lundgren som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1872
Två uppgifter finns och eftersom jag inte kan fastställa var Tångbyholm ligger, så redovisas båda alternativen.

 1. Förlorad 1872 vid Göteborg (enligt fribrev och Oskarshamns sjömanshus fartygsregister.
 2. Strandade 1872-11-13 vid Tångbyholm under resa mot Ystad med en last av trä. (enligt Aftonbladet 1872-11-18).

Har du information som bättre definierar fartygets haveriplats, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Danmarks skibslister
 3. Aftonbladet 1872-11-18
 4. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister