Martina, HKBG

Basfakta:
 • Svensk signal: HKBD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 76,55 fot
 • Bredd: 22,90 fot
 • Djupgående: 11,30 fot
 • Dräktighet:
  • 1848: 71,71 svåra läster
  • 1866: 42 nyläster eller 129,71 registerton
  • 1876: 136,68 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1848
Byggd på Ängön på Orust av skeppsbyggmästaren Nils Jakobsson för ett partrederi med skepparen Henrik Jonsson på Gåsö som huvudredare. Fartygets hemort anges ej.
Första fribrev utfärdat 1848-05-01.

1873-04-10
Skeppsredaren Jakob Johansson på Bassholmen blir fartygets nye huvudredare då ett nytt partrederi köper fartyget. Ny hemort blir Bassholmen.

1874-03-02
Ett partrederi i Uddevalla blir nya ägare till fartyget och man utser grosshandlaren J. N. Sanne i Uddevalla till huvudredare. Ny hemort blir Uddevalla.

1875-03-19
Den i Högskulla, Figeholm bosatte skepparen Erland Högvall köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1878-04-30
Ett partrederi i Oskarshamn med inspektorn Carl Anders Palmqvist som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort Oskarshamn.

1878-08-06
Under resa från Oskarshamn mot Middlesbrough med pitprops strandade fartyget i närheten av Berwick upon Tweed i Skottland. Fartyget bogserades in till Berwick där det förklarades odugligt.
Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev