Springaren, HSDR, 882

Basfakta:
 • Svensk signal: HSDR
 • Svenskt reg. nr.: 882
 • Längd: 47,9 fot
 • Bredd: 19 fot
 • Djup: 7,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1870: 11,5 nyläster eller 38,55 registerton
  • 1884: 45,24 registerton
  • 1888: 43,26 registerton
  • 1895: 39,72 registerton
 • Riggning/typ: slup/galeas
Historik:

1857
Fartyget är byggt på Ängskile skeppsvarv i Röra på Orust av skeppsbyggmästaren A. Gudmundsson för skepparen Carl Magnus Olsson i Håle, Askum och då han var ensam ägare blev han även huvudredare. Fartygets hemort Askum.
Första fribrev utfärdat 17/8 1870 efter det att fartyget förbyggts på samma varv som vid nybyggnationen.

1884-09-13
Ägaren låter skeppsbyggmästaren J. A. Svensson på Södra Garns skeppsvarv förbygga och rigga om fartyget till galeas. Hemort ändras till Håle.
Nytt fribrev vid datum ovan.

Noterbart är att Sveriges skeppslista 1885 och 1887 anger annan ägare/redare och hemort till fartyget än vad informationen i fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat anger.
Även Uddevalla sjömanshus handlingar motsäger dessa uppgifter.
Kan möjligen vara en sammanblandning med en jakt vid namn Springaren.

1898-03-15
Ett partrederi med sjökaptenen Anders Svensson Backe i Råå som huvudredare köper fartyget för 4600 kronor. Ny hemort blir Råå.

1908-03-15
AB Berga Tegelbruk i Oskarshamn blir fartyget nya ägare. Huvudredare anges ej. Ny hemort blir Oskarshamn.

1911-03-21
Ägarna meddelar Kommerskollegium att fartyget är avriggat och ändrat till pråm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Uddevalla sjömanshus, fartygsregister