Kronan (b 1847)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 69,60 fot
 • Bredd: 22,10 fot
 • Djupgående: 9,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1847: 48,01 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1847
Bygg i Figeholm av skeppsbyggmästaren Petter Risholm skepparen Nils Peter Dahlgren i Figeholm. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 13/7 1847.

1848-06-26
Fartyget köps av handelsfirman Owenius & Co med C. H. Owenius som huvudredare. Ny hemort Malmö.

Fartygets slutliga öde obekant. Mönstring av kapten och 6 mans besättning i Malmö 14/11 1848 på rulla nr 123 för resa till England. Därefter saknas information om ytterligare mönstringar de närmast följande åren. Även information om haveri eller försäljning saknas.

Har du upplysningar som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsliggare
 2. Malmö sjömanshus, Mönstringsliggare