Arken, HSFG, 345

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HSFG
  • Svenskt reg. nr: 345
  • Längd: 33,04 meter
  • Bredd: 7,13 meter
  • Djupgående: 3,43 meter
  • Dräktighet: 198,37 registerton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1884
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn med sjökaptenen Johan Erik Hagström som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 10/10 1884.

1889-09-26
Johan Erik Hagström köper alla andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemmahamn.

1893-01-15
Ägaren säljer en andel av fartyget som nu då ägs av ett partrederi med två deltagare där Hagström kvarstår som huvudredare samt att hemmahamnen fortfarande är Oskarshamn.

1897-02-16
Återigen äger Johan Erik Hagström ensam fartyget efter köp av tidigare delägarens sterbhus andelar. Inga övriga ändringar.

1899-03-21
Fartyget säljs till ett partrederi med fjorton deltagare i Brantevik, där lantbrukaren Per Mårtensson i Simris blir utsedd som huvudredare. Fartygets hemort blir Brantevik.

1916-04-03
Fartyget köps på offentlig auktion av ett nytt partrederi med tjugo deltagare i Brantevik med skepparen Ingvar Persson som huvudredare. Hemort fortfarande Brantevik.

1920-02-03
Ett partrederi med två deltagare i Helsingborg köper fartyget för 24.500 kronor. Ingen huvudredare eller hemmahamn anges.

1920-06-01
Fartyget säljs igen till ett partrederi med två deltagare i Halmstad och där vice konsuln Gustaf Theodor Schéle i Halmstad utses till huvudredare. Hemort för fartyget blir Halmstad. Fartyget genomgick en genomgående reparation i Halmstad och namnändrades av rederiet till “Herta“.

1920-11-09
Fartyget strandade vid Højens fyr på Jylland under resa Dysart – Falkenberg med kol. Sjöförklaring vid rådhusrätten i Helsingborg 23/2 1921.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat