Elvira, HDKS

Basfakta:
 • Svensk signal: HDKS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 95 fot
 • Bredd: 25 fot
 • Djupgående: 10,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1869: 48 nyläster eller 147,9 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1869
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsfirman G & F Johanssons räkning och med Fredrik Johansson som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 4/8 1869.

1875
Förlorad i Nordsjön under resa Trapani – Helsingör med salt. Fartyget flöt iland på Jyllands västkust med kölen upp och utan besättning.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Aftonbladet 1875-03-22
 4. Barometern 1869-06-30