Lydia, HJMD

Basfakta:
 • Svensk signal: HJMD
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 62,9 fot
 • Bredd: 21,8 fot
 • Djup: 9,2 fot
 • Dräktighet:
  • 1847: 47,49 svåra läster
  • 1855: 48,92 svåra läster
  • 1871: 27,5 nyläster eller 86,92 registerton
  • 1876: 81,61 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1847
Byggd som galeas på Bufvenäs strand på Orust av skeppsbyggmästaren Samuel Abrahamsson för ett partrederi i Bufvenäs med hemmansägaren P. A. Tegner som huvudredare. Hemort troligen Bufvenäs.
Första fribrev utfärdat 21/9 1847.

1855-05-30
Ändringar i partrederiet medför att skepparen Bernt Olsson i Strand utses som huvudredare. Under året låter rederiet förbygga och rigga om fartyget från galeas till skonare vilket utförs på Källeviks varv på Orust av skeppstimmermannen Andreas Nilsson. Fartygets troliga hemort Strand.

1863-04-28
Handlaren i Visby, J. N. Björkander köper ensam fartyget och blir huvudredare. Den nye ägare låter förbygga fartyget på Ronehamns skeppsvarv. Ny hemort blir Visby.
De nya måtten är:

 • Längd: 67 fot
 • Bredd: 24 fot
 • Djupgående: 9,75 fot

1872-11-07
Handlaren Robert Löfstedt i Figeholm blir ny ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1873-01-25
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår.

1879
Enligt notering i Oskarshamns sjömanshus fartygsregister så slopades fartyget 1879. Sista mönstringen i Oskarshamns sjömanshus mönstringsliggare är från 1878.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister och Mönstringsliggare