Elisabeth, HRQD

Basfakta:
 • Svensk signal: HRQD
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 39,3 meter
 • Bredd: 9,19 meter
 • Djup: 6,27 meter
 • Dräktighet:
  • 1883: 605,86 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp

Historik:

1846
Byggd i Vegesack i Tyskland med namnet Hermine.

1883-08-21
Inköpt till Sverige av handelsfirman H. Dam & Co i Oskarshamn som namnändrar fartyget till Elisabeth och som huvudredare verkade prokuristen Karl Anker Dam. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1883-09-??
Ägaren säljer vid okänt datum andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi i Oskarshamn. Huvudredare och hemort ej ändrade.

1885-02-18
Övergavs i Atlanten, avmastad och full av vatten, under resa från Pensacola mot Bilbao. Besättningen räddades av Engelska barken Twilight och ilandsattes i Greenock i England.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Öresundsposten 1885-03-23
 3. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1885-03-23