Trio, HFMR, 1961

Basfakta:
 • Svensk signal: HFMR
 • Svenskt reg. nr: 1961
 • Längd: 65,04 fot (19,51 meter)
 • Bredd: 19 fot (5,26 meter)
 • Djupgående: 7,28 fot (2,24 meter)
 • Dräktighet:
  • 1866: 17,24 nyläster
  • 1870: 17 nyläster
  • 1878: 48,84 ton
  • 1889: 48,84 ton
  • 1896: 45,30 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1866
Fartyget byggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med tre deltagare och med sjökaptenen Nils Reinhold Smitterberg som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 13/6 1866.

1870-09-23
Fartyget köps av grosshandelsbolaget Lowén & Co i Stockholm där grosshandlaren Per Magnus Lowén blir huvudredare. Ny hemort Stockholm.

1872-10-31
Fartygets ägande övergår ensamt till skepparen Sören Jönsson i Råå som även blir fartygets huvudredare och hemort för fartyget blir Råå.

1879-03-10
Ett partrederi i Råå med fyra deltagare köper fartyget och utser skepparen Jöns Olsson Gudmundsson till huvudredare. Hemort fortfarande Råå.

1897-03-26
Under resa från Helsingborg mot Lemvig med en last av trä, strandade fartyget vid inloppet till Mariager fjord och blev vrak. Besättningen räddades. Vrakresterna såldes vid en offentlig auktion på platsen.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat