Småland

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 85,62 fot
 • Bredd: 23,75 fot
 • Djupgående: 12,0 fot
 • Dräktighet:
  • 1843: 70,25 svåra läster
  • 1844: 75,45 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1843
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Peter Hasselqvists och Döderhultsviks varvsbolags konkursmassa. Huvudredare blev konkursmassans gode man, varvsbokhållaren Per Deurell i Döderhultsvik. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 22/8 1843.

1847-08-24
Fartyget tillhör nu vice konsuln O. W. Danneström i Stockholm. Som ensam ägare blir han då även fartygets huvudredare. Hemort Stockholm

1847-11-18
Under resa från Stockholm mot Marseille med en last av järn och plankor strandade fartyget i svår storm på ön Formentera i Medelhavet och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Aftonbladet 20/12 1847