Lydia (b 1859)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 62,10 fot
 • Bredd: 22,70 fot
 • Djupgående: 9,10 fot
 • Dräktighet:
  • 1861: 27,82 svåra läster eller 16,02 nyläster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Byggd okänt år i Roslagen

1859-10-16
Rusthållaren Sven Johan Svensson i Baggetorp köper ensam fartyget av A Rohdin för 1960 Riksdaler Riksmynt. Hemort troligen Figeholm.

1860-11-30
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Det nya rederiet låter skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson förbygga fartyget på varv i Figeholm. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 29/7 1861.

1863-09-15
Strandade, under resa från Rendsburg mot Sverige i barlast, vid Wüstrow och blev totalt vrak. Besättningen räddades.,

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1863-09-22