Artagnan

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 86,95 fot
 • Bredd: 23,20 fot
 • Djupgående: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 58,25 svåra läster
  • 1853: 66,55 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1850
Byggd på Stora Varvet i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik och med handlaren Gustaf Johansson som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 28/5 1850.

1866-12-09
Under resa från Newcastle mot Oskarshamn med en last av stenkol och manufaktursmiden strandade fartyget vid Lofta i Persnäs socken på Öland. Besättningen räddades men fartyget blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, mönstringsliggare
 3. Aftonbladet 19/12 1866
 4. Tidningen Kalmar 22/12 1866