Christina (b 1813?)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 63,93 fot
 • Bredd: 19,20 fot
 • Djupgående: 6,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1840: 29,36 svåra läster
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

Troligen byggd omkring 1813 på okänd plats i Sverige.

I fribrevet från 1843 anges att överstelöjtnanten Robert C:son Montgomery i Norrköping varit ägare till fartyget i ca 30 år och att det förbyggts på hans ägor i Blankaholm 1840.

1843-08-01
Ett partrederi i Norrköping med grosshandlaren Olof Eschelsson som huvudredare blir nya ägare och låter skeppsbyggmästaren Pehr Rundsten förbygga fartyget på gamla skeppsvarvet i Norrköping under året. Hemort Norrköping.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1849-07-16
Fartyget köps av ett partrederi med handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås som huvudredare. Hemort troligen Mönsterås.

1849-12-15
Fartyget som var på resa från Köpenhamn mot Kalmar i barlast strandade på Haddingarna och blev vrak. Besättningen räddades.
Fribrevet återsändes till Kommerskollegium 3/4 1850 av konsulatet i Rönne på Bornholm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Post- Och Inrikes Tidningar 1850-01-08