Örn

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 107,4 fot
  • Bredd: 29,0 fot
  • Djupgående: 15,3 fot
  • Dräktighet:
    • 1841: 178,15 svåra läster
  • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1841
Byggdes på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi med sexton deltagare i Döderhultsvik och med handlaren Peter Hasselqvist som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 23/9 1841.

1847-05-03
Troligen inköpt efter Peter Hasselqvists konkurs och tillhör nu grosshandelsbolaget Lovén & Co i Stockholm med grosshandlaren Pehr Magnus Lovén som huvudredare. Ny hemort blir Stockholm.

1850-03-13
Strandade nära inloppet till Havanna på Cuba och blev totalt vrak. Besättningen räddades av andra fartyg.
Datum avser meddelandedatum till Kommerskollegium. Haveridatum ej angivet.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev