Leopold

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 85,20 fot
  • Bredd: 22,40 fot
  • Djupgående: 10,50 fot
  • Dräktighet: 71,73 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1848
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Johan Peter Landgren för ett partrederi med tre deltagare i Döderhultsvik med handlaren Isak Fredrik Widegren i Döderhultsvik som huvudredare och med Döderhultsvik som fartygets hemort.
Första fribrev utfärdat 9/6 1848.

1849-05-16
Fartyget tillhör nu grosshandlaren Anders Lundgren i Stockholm som då han är ensam ägare även blir fartygets huvudredare. Ny hemort Stockholm.

1857-08-28
Fartyget redas nu av ett partrederi med två deltagare i Göteborg och med grosshandlaren Andrew Bourn i Göteborg som huvudredare. Fartygets nya hemort blir Göteborg.

1867-01-03
Såld på auktion på Scillyöarna i England efter att ha inkommit i haveri i augusti 1864 och därefter lämnat fartyget åt sitt öde. Detta rapporteras av Svenska och Norska generalkonsulatet i London 7/2 1867.
Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev