Freija

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 62,50 fot
 • Bredd: 20,70 fot
 • Djupgående: 8,30 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 33,71 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd på handlaren Magnussons varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi i staden med handlaren Carl Magnus Petersson som huvudredare. Hemmahamn Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 11/6 1857.

1858-07-25
Fartyget förolyckat vid ön Texel vid Holländska kusten under resa mot England. Hela besättningen omkom

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, Mönstringsliggare
 3. Kyrkoarkiv, Dödböcker
 4. Helsingborgsposten 1858-08-30