Hjalmar, JBDK, 155

Basfakta:
 • Svensk signal: JBDK
 • Svenskt reg. nr.: 155
 • Längd: 65,68 fot
 • Bredd: 22,67 fot
 • Djup: 8,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 18,72 svåra läster eller 10,78 nyläster
  • 1863: 38,99 svåra läster
  • 1873: 61,51 ton
  • 1888: 61,29 ton
  • 1892: 58,54 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Byggd okänt år i Roslagen under namnet Hoppet och av en ej namngiven byggmästare.

1863
Firma G & F Johansson i Oskarshamn är nu ägare till fartyget och låter skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen förbygga fartyget på firmans eget varv i Oskarshamn. Som huvudredare utses delägaren och handlaren Gustaf Johansson och fartygets hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 15-6 1863.

1882-03-10
Fartyget registreras i Västerviks sjömanshus fartygsregister och som ägare anges Sven Gustaf Lagerhamn i Misterhult. Fartygets hemort troligen Misterhult.

1883
Fartygets hemort är nu troligen Västrum och som ägare och/eller huvudredare anges G. F. Karlsson.

1890-04-12
G. K. Bengtsson i Östra Ed trolig ägare/huvudredare.

Notera att informationen åren 1882-92 bygger på sammanvägd information från Västerviks sjömanshus fartygsregister och Sveriges skeppslista eftersom fribrev saknas.

Ser du felaktigheter, vänligen kontakta mig.

1892-05-04
Fartyget köps av firman Bröderna Sjögren & Co i Västervik och där Frans Oskar Sjögren utses till huvudredare. Hemort Västervik.

1901
Avförs ur Svenskt skeppsregsiter efter att Kommerskollegium meddelats av ägaren att fartyget vid resa utan last från Norrköping gick på grund och blev vrak i Bråviken 1897.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Västerviks Sjömanshus, Fartygsregister
 3. Sveriges skeppslista