Skandinav, HFMG, 975

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HFMG
  • Svenskt reg. nr: 975
  • Längd: 114 fot (34,46 meter)
  • Bredd: 26 fot (7,30 meter)
  • Djupgående: 12 fot (3,56 meter)
  • Dräktighet: 200,43 registerton
  • Riggning/typ: Skonertskepp
Historik:

1870
Byggd på Norra varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för den avlidne handlaren E Peterssons sterbus. Huvudredare blir utredningsmannen i sterbhuset vice konsuln Nils Gustaf Wijkström. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 9/9 1870.

1872-02-14
Fartyget köps av ett partrederi med tolv deltagare i Lerberget där skepparen Lars Påhlsson är huvudredare. Hemort blir Lerberget.

1894-02-23
Vid utfärdandet av Nationalitets och registreringscertifikat anges antal deltagare i partrederiet till tjugofyra personer. Sjökaptenen Lars Påhlsson kvarstår som huvudredare liksom hemort.

1897-02-01
Ett partrederi i Skillinge med sex deltagare köper fartyget och skepparen Nils Andersson utses till huvudredare. Fartygets hemort blir Skillinge.

1903-04-5/6
Under resa från Vejle mot Stugsund strandade fartyget vid Dierhagen utanför Ribnitz i Tyskland och blev totalt vrak. Sjöförklaring hölls i Rostock 14/4 1903.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  2. Sveriges skeppslista
  3. Kalmartidningen 1870-07-27