Ingeborg (b 1849)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 69,8 fot
 • Bredd: 24,5 fot
 • Djupgående: 7,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 22,92 svåra läster
  • 1851: 22,72 svåra läster
  • 1854: 31,93 svåra läster
  • 1861: 32,38 svåra läster
  • 1864: 37,9 svåra läster eller 21,83 nyläster
  • 1866: 25,5 nyläster eller 81,93 registerton
 • Riggning/typ: jakt/slup/skonare
Historik:

1849
Byggd i Östernäs, Rådmansö troligen för M. A. Lindström i Östernäs. Fribrev saknas från tiden.

1850-11-25
Fartyget köps av Henrik Otto af Harmens i Berga, Kalmar län och som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort troligen Pataholm. Innan registrering förbyggs fartyget och riggas om till slup på Långholmsvarvet i Stockholm.
Första fribrev utfärdat 11/8 1852.

1854-05-17
Ägaren låter återigen förbygga om fartyget, denna gång på Tokö, Mönsterås. Inga övriga ändringar. Erhåller nytt fribrev vid datum ovan.

1856-02-19
Fartyget köps av ett partrederi med handlaren Johan Peter Meurling i Kalmar som huvudredare. Ny hemort Kalmar

1861-06-25
Rederiet låter skeppsbyggmästaren S. Svensson förbygga fartyget i Pataholm och rigga om det till skonare. Erhåller nytt fribrev utfärdat vid datum ovan. Inga övriga ändringar.

1865-04-29
Del av fartyget säljs till handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås som även blir huvudredare. Ny hemort Mönsterås.

1869-11-09
Under resa från Mönsterås mot Oresund i Schleswig med en last av ved och brädor strandade fartyget vid östra inloppet till Colberg och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev