Heimdal, HGTR, –

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HGTR
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 94,5 fot
  • Bredd: 24 fot
  • Djupgående: 11, 5 fot
  • Dräktighet: 49 nyläster eller 151,29 registerton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1872
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn och med handlaren Erland August Maurin i Oskarshamn som huvudredare. Hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 29/4 1872.

1873-03-06
Fartyget säljs till ett partrederi i Karlshamn med trettiotre deltagare. Som huvudredare valdes sjökapten Daniel Pettersson i Karlshamn. Fartygets nya hemort blev Karlshamn.

1876-08-14
Till ny huvudredare valde partrederiet sjökapten Fritz August Harms i Karlshamn. I övrigt inga ändringar.

1884-09-20
Fartyget gick förlorat vid Stora Fjäderäggs norra storgrund straxt norr om Holmön i norra kvarken under resa från Uleåborg mot Köpenhamn med tjära. Detta meddelades till kommerskollegium av huvudredaren 13/12 1884

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev
  3. Blekingsposten 1884-10-03