Heimdal, HGTR

Basfakta:
 • Svensk signal: HGTR
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 94,5 fot
 • Bredd: 24 fot
 • Djupgående: 11, 5 fot
 • Dräktighet:
  • 1872: 49 nyläster eller 151,29 registerton
  • 1876: 156,93 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1872
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi i Oskarshamn och med handlaren Erland August Maurin i Oskarshamn som huvudredare. Hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 29/4 1872.

1873-03-06
Fartyget säljs till ett partrederi i Karlshamn med trettiotre deltagare. Som huvudredare valdes sjökapten Daniel Pettersson i Karlshamn. Fartygets nya hemort blev Karlshamn.

1876-08-14
Till ny huvudredare valde partrederiet sjökapten Fritz August Harms i Karlshamn. I övrigt inga ändringar.

1884-09-20
Fartyget gick förlorat vid Stora Fjäderäggs norra storgrund straxt norr om Holmön i norra kvarken under resa från Uleåborg mot Köpenhamn med tjära. Detta meddelades till kommerskollegium av huvudredaren 13/12 1884

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Blekingsposten 1884-10-03