Dyring, HPDG, 2109

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HPDG
  • Svenskt reg. nr.: 2109
  • Längd: 87 fot
  • Bredd: 26,6 fot
  • Djup: 11,9 fot
  • Dräktighet: 174,51 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1877
Byggd på varv i Västervik av skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell för handlaren Gustaf Ideström i Västervik som var ensam ägare och huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat 9/11 1877.
* Noteras bör att Sveriges skeppslista anger att fartyget är byggt i England och hade namnet Eleanor och att det förbyggdes i Västervik 1877. Inget i källorna bekräftar detta. Bilbrev och bilattest i original saknas, endast vidimerade avskrifter i fribrev och certifikat.

1901-04-19
Ett partrederi i Oskarshamn med förrådsförvaltaren Otto Thiman som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Oskarshamn.

1908-03-09
Fartyget tillhör nu ett partrederi i Skillinge med skepparen Måns Wickman som huvudredare. Hemort Skillinge.

1909-12-23
Rederiet utser skepparen Andreas Jönsson Risberg till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1919-04-25
Skeppsmäklaren Carl Gustaf Carlström i Helsingborg är för 10.000 kronor ny ensam ägare och även huvudredare. Fartyget namnändrades till Trip. Hemort Helsingborg.

1919-12-??
Strandade vid Höjstrup strand vid Hellebaek norr om Helsingör. Man lyckades inte bärga fartyget trots ett antal försök. Vid besiktning 15/9 1920 kondemnerades fartyget och höggs troligen upp på platsen.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat