Christina/Redligheten

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 71,30 fot
 • Bredd: 21,80 fot
 • Djupgående: 9,20 fot
 • Dräktighet:
  • 1837: 57 svåra läster
  • 1840: 53,58 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1837
Byggd under namnet Christina på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Peter Ljungdahl för handlaren Peter Hasselqvist i Döderhultsvik och som ensam ägare var han även huvudredare. Fartygets hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 12/7 1837.

1837-07-18
Nytt fribrev utfärdas utan att något förändrats.

1840-04-11
Efter att ha strandat vid Sandhammaren släpades fartyget tillbaka till Döderhultsvik för reparation vilken utfördes av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist på varv i Döderhultsvik. Fartyget namnändrades till Redligheten. I övrigt inga ändringar.

1841-04-16
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1841-10-??
Under resa från Köpenhamn mot Döderhultsvik försvann fartyget med man och allt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Östgöta Correspondenten 1842-05-21
 3. Kalmar Sjömanshus, mönstringsliggare