Victor August

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 76,45 fot
 • Bredd: 22,40 fot
 • Djup: 9,15 fot
 • Dräktighet:
  • 1856-03: 56,41 svåra läster
  • 1856-08: 60,47 svåra läster eller 34,83 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd i Simpevarp i Misterhult av skeppsbyggmästaren Johan Back för ett partrederi i Figeholm med hemmansägaren Karl Fredrik Jönsson som huvudredare. Fartygets hemort troligen Figeholm.
Första fribrev utfärdat 9/5 1856.

1861-04-25
Ett partrederi i Kullen köper fartyget och huvudredare blir sjökaptenen Anders Petter Elfwersson. Fartygets nya hemort blir Kullen.

1865-12-14
Under resa från Flensburg mot Landskrona strandade fartyget i närheten av Gedser och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1865-12-27