Industrien, JDGS, 1627

Basfakta:
 • Svensk signal: JDGS
 • Svenskt reg. nr.: 1627
 • Längd: 23,65 meter
 • Bredd: 6,36 meter
 • Djup: 2,9 meter
 • Dräktighet:
  • 1885: 97,30 registerton
  • 1901: 91,71 registerton
  • 1912: 87,08 registerton
  • 1916: 84,96 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1885
Byggd på Rättaregårdens skeppsvarv i Ale härad av skeppsbyggmästaren Gustaf Persson. För vem fartyget byggdes framgår ej då fartyget inte har fribrev från tiden.

1894-10-16
Ett partrederi i Vänersborg är nu ägare till fartyget och som huvudredare utses skepparen Oskar Abramson i Vänersborg. Fartyget hemort anges till Fjellsholmen i Torsby socken.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1900-04-18
Skepparen Karl Viktor Uddenberg i Påskallavik köper ensam fartyget och blir med det även huvudredare. Hemort Påskallavik.

1908-03-07
Fartyget får nya ägare i form av ett partrederi i Verkebäck där skepparen John Axel Henrik Sundqvist är huvudredare. Hemort Verkebäck.

1916
Fartyget motoriseras med en hjälpmaskin på 20 hk. Vilket varv som utförde installationen anges ej. Ny dräktighet blev 84,96 registerton.

1918-05-24
Dolf A Lindberg, löjtnant vid flottan, köper ensam fartyget för 30.000 kronor. Han blir även huvudredare. Hemort Stockholm.

1918-07-30
Ägaren säljer i stor sett omedelbart fartyget vidare till handelsbolaget Ahlgren & Sjöbeck i Stockholm för 55.000 kronor. Huvudredare ej angiven. Hemort Stockholm.

1921-12-02
Ägarna meddelar kommerskollegium att fartyget förändrats till pråm och ej har egen framdrivning.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat