Lovisa, HTPD, 253

Basfakta:
 • Svensk signal: HTPD
 • Svenskt reg. nr.: 253
 • Längd: 63,54 fot
 • Bredd: 20,30 fot
 • Djup: 7,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1845: 28,61 svåra läster
  • 1849: 37,61 svåra läster
  • 1859: 33,44 svåra läster eller 19,26 nyläster
  • 1878: 65,83 ton
  • 1886: 62,43 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Fartyget kan vara byggt i Roslagen vid okänt år och ort.

1841
Fartyget förbyggs i Västervik av skeppsbyggmästaren A. Tornlöf för ryttmästaren C. W. Hammarskölds räkning. Om Hammarsköld var ensam ägare eller fartyget ägdes av ett partrederi framgår ej. Hemort kan vara Västerås.

1849
Fartyget förbyggs nu i Klintehamn av qvartersmannen Olof Löfberg återigen för C. W. Hammarberg nu boende i Västerås.
Fribrev före 1851 saknas varför informationen ej är fullständig.

1851-03-24
Ett partrederi i Borgholm med handlaren Erik Marksson som huvudredare är nu ägare till fartyget vars hemort troligen är Borgholm.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1865-05-05
Handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås är huvudredare i det partrederi som nu är fartyget nya ägare. Hemort Mönsterås.

1871-05-27
Johan Ludvig Rosén köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och huvudredare. Hemort Mönsterås kvarstår.

1889-05-14
Ett partrederi i Timmernabben köper fartyget och utser Johan Reinhold Jonsson i Gissemåla till huvudredare. Ny hemort blir Timmernabben.

1892-07-12
Skepparen Carl Johan Johansson i Stora Kallkärret, Gryt köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Gryt.

1895-10-17
Fartyget köps av grosshandlaren Helge Ehrenborg i Norrköping och som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort blir Norrköping.

1900-02-09
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget blivit slopat. Fartyget utgår därmed ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat