Ormen Långe, HFNL, 602

Basfakta:
 • Svensk signal: HFNL
 • Svenskt reg. nr.: 602
 • Längd: 70,20 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djup: 8,20 fot
 • Dräktighet:
  • 1861: 36,05 svåra läster eller 20,76 nyläster
  • 1862: 28,81 svåra läster
  • 1864: 38,26 svåra läster eller 22,04 nyläster
  • 1866: 25 nyläster eller 79,87 registerton
  • 1875: 56,99 ton
  • 1877: 58,62 ton
  • 1892: 62,39 registerton
  • 1894: 57,4 registerton
  • 1907: 56 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1860
Fartyget är byggt på Åkerholms skeppsvarv i Gamleby församling som slup av skeppsbyggmästaren C. Svensson för friherren Carl Adam Jacob Raab i Helgerum. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartyget riggas om till skonare 1862. Fartygets hemort kan ej utläsas.
Första fribrev utfärdat 26/6 1862.

1863-04-23
Sjökapten Carl Gustaf Törnqvist i Västervik köper ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort Västervik.

1865-05-09
Den i Ed i Kalmar län bosatte organisten Johan Edler blir ny ensam ägare och huvudredare. Fartygets nya hemort blir Helgenäs.

1870-10-11
Lanthushållaren A. G. Olsson i Fläggstad i Eds församling blir fartygets nye ägare och huvudredare. Fartyget hemort blir Västervik.

1873-04-01
Ett partrederi i Västervik med skepparen Sven Peter Björkman som huvudredare köper fartyget. Ingen ändring av hemort.

1876-09-16
Handlaren Robert Löfstedt i Figeholm köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1883
Enligt Sveriges skeppslista för 1883 så anger det att en K. J. Nilsson är huvudredare. Detta kan ej verifieras i fribrev eller tillhörande dokument.

1893-06-29
Ett partrederi med skepparen Carl Ulrik Fröberg på Torrö i Östra Ed blir fartygets nya ägare. Fartyget förbyggs i Västervik 1892 av skeppsbyggmästaren Erik Nordström och namnändras till Fredman. Hemort Östra Ed.

1904-04-21
Skepparen Nils Wilhelm Nilsson i Västervik är huvudredare i ett partrederi som ny köper fartyget för 1800 kronor. Ny hemort blir Västervik.

1906-08-23
Ett partrederi i Vaxholm med skepparen Frans Ture Eriksson som huvudredare blir de nya ägarna till fartyget. Hemort Vaxholm.

1910-05-04
Sjömannen Frans Erik Eriksson i Höganäs, Vaxholm blir för 400 kronor fartygets nye ägare och huvudredare. Hemort Vaxholm kvarstår.

Fartygets slutliga öde obekant. Fartyget är struket i Nationalitets- och registreringscertifikatet dock utan årtal och orsak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista