Cynisca

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 67,83 fot
 • Bredd: 19,75 fot
 • Djup: 10,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1858: 37,5 danska commerseläster
  • 1859: 46,15 svåra läster eller 26,58 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1855?
Byggd i Helsingör troligen 1855.
Vid försäljningen till Sverige så ägdes och/eller redades fartyget av grosshandelsfirman Fr. Th. Adolphs enke i Köpenhamn.

1859-08-01
Handelsbolaget Petersson & Haegerström i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses handlaren Carl Ludvig Haegerström. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1860-10-08
Ena delägareni handelsbolaget, Peter Petersson; säljer sin andel så att det nu redas av ett partrederi men med samma huvudredare och hemort som tidigare.

1861-04-18
Strandade vid Nykjöbing på Falster och blev vrak under resa från Figeholm mot Aabenraa med en last av trä. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Hermoder 1861-05-15