Nordstjernan, JFCV, 2230

Basfakta:
  • Svensk signal: JFCV
  • Svenskt reg. nr.: 2230
  • Längd: 21,65 meter
  • Bredd: 6,21 meter
  • Djup: 2,42 meter
  • Dräktighet:
    • 1884: 74,25 registerton
  • Riggning/typ: galeas
Historik:

1882
Byggd på Harge varv i Harge, Hammars socken av skeppsbyggmästaren August Andersson. För vem eller vilka som fartyget var avsett för är ej känt då fribrev saknas från tiden.

1895-01-04
Skepparen Karl Robert Petersson i Högskulla, Figeholm är nu förste registrerade ägaren. Han äger fartyget ensam och är därmed även huvudredare. Hemort Figeholm.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1905-07-11
Ägaren meddelar Kommerskollegium 8/7 att fartyget avriggats och förstörts.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat