Elin, HGKF, 857

Basfakta:
 • Svensk signal: HGKF
 • Svenskt reg. nr.: 857
 • Längd: 68,25 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djup: 7,85 fot
 • Dräktighet:
  • 1871: 25 nyläster eller 80,07 registerton
  • 1877: 70,43 ton
  • 1889: 70 registerton
  • 1897: 62,76 registerton
  • 1901: 63,36 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1871
Byggd i Djursvik av skeppsbyggmästaren Gustaf Andersson för handelsbolaget J. P. Meurling i Kalmar där handlaren Gottfried Meurling i Kalmar utsågs till huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 11/8 1871.

1875-04-27
Ägarbolaget säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Kalmar. I övrigt inga ändringar.

1875-07-19
Ett partrederi i Oskarshamn med sjökaptenen Johan Erik Hagström i Oskarshamn som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort ändras ej utan Kalmar kvarstår som fartygets hemort.

1883-05-15
Skepparen Fredrik Petersson i Djursvik köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Ny hemort blir Djursvik.

1885-02-03
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår.

1885-11-04
Huvudredaren köper tillbaka samtliga andelar i fartyget och blir återigen ensam ägare. Djursvik är fortfarande fartygets hemort.

1894-01-27
Då ägaren flyttar till Kalmar så ändras fartygets hemort till Kalmar. Inga övriga ändringar.

1901-02-02
Fartyget kondemneras efter att det strandat nordost om Hals i Danmark och senare inbogserats till Aalborg där det köps på auktion av en P. Larsen i Thisted för 660 kronor. Fartyget utgår ur Svenskt register.

1901-07-05
Innan dansk registrering så säljer ägaren fartyget för 1200 kronor till skepparen Carl August Möller i Timmernabben där det repareras av skeppsbyggmästaren K. Greén och återinförs i Svenskt register vid datum ovan.

1917-01-05
Fartygets huvudredare meddelar Kommerskollegium att fartyget till fullo är upphugget.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat