Tirfing, HMKB, 346

Bild från Sjöhistoriska Museets arkiv.
Fartyget här under namnet Bollsta.
Basfakta:
  • Svensk signal: HMKB
  • Svenskt reg. nr: 346
  • Längd: 102,6 fot (30,46 meter)
  • Bredd: 22,55 fot (6,7 meter)
  • Djupgående: 11,8 fot (3,5 meter)
  • Dräktighet: 173,87 ton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1875
Byggd på varv i Oskarshamn av byggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn och med handlaren Carl Malkolm Enoch Blomqvist i Oskarshamn som huvudredare. Fartygets hemort blir Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/5 1875.

1886-07-16
Efter förändringar i rederiet utses fabriksidkaren Adolf Wilhelm Castegren till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1889-05-07
Efter ytterligare förändringar av andelarna i rederiet utses sjökaptenen Johan Erik Hagström till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1893-01-30
Delägaren, sjökapten Peter Frans Johansson i Oskarshamn köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1905-04-03
Ett partrederi i Oskarshamn med tre deltagare köper fartyget och utser nämndeman Johan August Larsson till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1915-02-10
Efter förändringar i andelarna i rederiet utses skeppsmäklaren Erik Hagström i Oskarshamn till huvudredare. Inga övriga ändringar.

1917-03-23
Fartyget säljs för 22.000 kronor till ett partrederi i Kalmar med fem deltagare och med handlaren Olof Frithiof Wirén i Kalmar som huvudredare. Ny hemort blir Kalmar.

1918-01-31
Ett partrederi i Stockholm med femtiotre deltagare köper för 37.500 kronor fartyget och till huvudredare utses skeppsmäklaren John Svensson i Stockholm. Fartyget namnändras till “Bollsta” och får Stockholm som hemort.

1918-10-??
Förliste i oktober månad under resa från Köpenhamn mot Gävle meden last av järnskrot.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  3. Svenska Dagbladet 1918-11-02