Klara, JRMD, 5003

Bild från Kalmar läns museum.
Olga av Marstal. F. Holm-Petersens Sejlskipssamling, Troense, Danmark.
Basfakta:
 • Dansk signal: NFGW
 • Svensk signal: JRMD
 • Svenskt reg. nr: 5003
 • Längd: 29,68 meter
 • Bredd: 8,0 meter
 • Djupgående: 3,14 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 160 nrt (Dk)
  • 1897: 155 nrt (Dk)
  • 1905: 149 nrt (Dk)
  • 1909: 150,47 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1892
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén under namnet “Olga” för R. J. Bøye i Marstal., Danmark.
Fartyget lämnade Oskarshamn i juli 1892.

1903
Ägare/redare R. J. Albertsen i Marstal.

1907
Ägare/redare H. B. Petersen i Marstal.

1909-05-03
Köps in till Sverige för 10.000 kronor, liggande i Randers, av ett partrederi i Brantevik med nitton deltagare och med skepparen Johan Jönsson i Brantevik som huvudredare. Fartyget namnändras till “Klara” och fick Brantevik som hemort. Interimscertifikat utfärdat av Svenska vice konsulatet i Randers 21/4 1909. Datum ovan anger utgivning av ordinarie certifikat.

1918-??-??
Enligt Sveriges skeppslista 1919 ägs fartyget av ett partrederi i Västervik med sex deltagare och med Johan Henrik Larsson som huvudredare. Hemort Västervik. Enligt Swedish Freeboardcertificate utgivet 28/11 1918 var fartyget vid den tidpunkten registrerat i Västervik. Dokument som anger tidpunkt för ägandebytet saknas i certifikatet.

1924-05-05
Fartyget säljs till ett partrederi i Grundsunda, Vårdö på Åland för 10.000 kronor och där sjökapten Fredrik Eriksson i Vårdö på Åland blir huvudredare. Fartyget utgår med detta ur svenskt register.

1935
Fartyget bjuds ut på en frivillig auktion men ingen köpare anmälde sitt intresse. Till slut hamnade hon som pråm i Sastmola.

Källor:
 1. Svensk skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister
 4. Oskarshamnstidningen 12/4 1892
 5. “Den åländska segelsjöfartens historia” av Georg och Karl Kåhre.