Hedvig, HVLQ, 1041

Basfakta:
 • Svensk signal: HVLQ
 • Svenskt reg. nr.: 1041
 • Längd: 21 meter
 • Bredd: 6,6 meter
 • Djup: 2,87 meter
 • Dräktighet:
  • 1891: 92,95 registerton
  • 1895: 88,54 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1855
Byggd i Kappeln i Tyskland av okänd skeppsbyggmästare.

1891-04-04
Inköpt från ägare i Drammen, liggande i Köpenhamn och under namnet Emil, av ett partrederi i Barsebäck med sjömannen Olof Henrik Wickman som huvudredare. Fartyget namnändrades till Hedvig. Hemort Barsebäck.
Interimsfribrev utfärdat av Svenska och Norska konsulatet i Köpenhamn vid datum ovan.
Första ordinarie fribrev utfärdat 24/4 1891.

1894-03-09
Efter vissa ändringar i rederiet utses sjömannen Sven Petter Hansson till ny huvudredare. Hemmahamn Barsebäck kvarstår.

1898-03-12
Ett partrederi i Figeholm med sjökapten Carl August Carlsson i Figeholm som huvudredare köper fartyget för 1.450 kronor. Ny hemort blir Figeholm.

1899-03-24
Nya ägare i form av ett partrederi i Västrums socken och med lantbrukaren Johan August Christiansson i Yxnevik, Västrum som huvudredare. Fartygets nya hemort blir Yxnevik.

1902-07-14
Under resa från Landskrona mot Stockholm och med en last av tegel, kolliderade fartyget med engelska ångaren Mellicutt och sjönk sydväst om Falsterbo fyrskepp. Ångaren lyckade rädda en man, men befälhavaren och hans son omkom.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1902-07-14