Örn

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 62,70 fot
 • Bredd: 22 fot
 • Djupgående: 8,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1838: 37,5 svåra läster
  • 1842: 32,26 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1836
Byggd i Figeholm på resterna av en kutterslup under namnet Helena av skeppsbyggmästaren Peter Ljungdahl för partrederi på orten. Fartyget betraktades som nybyggt. Information om huvudredare saknas. Fartygets hemort Figeholm
Första fribrev utfärdat 13/7 1838.

1838-07-13
Ny ägare i form av ett partrederi i Kalmar med handlaren Johan Wimmerstedt som huvudredare. Hemort Kalmar.
1839 förbyggdes fartyget i Kalmar av J. G. Roos.

1842-03-29
Skepparen Carl Gustaf Branting blir huvudredare för fartyget som nu redas av ett nytt partrederi. Hemort troligen Kalmar.

1843-04-13
Handlaren Johan Peter Meurling i Kalmar köper ensam fartyget och blir huvudredare. Hemort Kalmar.

1844-03-04
Fartyget köps ensam av secund löjtnanten vid flottan Carl Johan Melander som även blir huvudredare. Ny hemort Karlskrona.

1845-07-08
Kantrade i barlast utanför Kristianopel i en hård storm och hittades flytande med akterspegeln upp. Fartyget sannolikt vrak. Endast kaptenen överlevde genom att kasta sig i vattnet och hålla fast vid akterspegeln tills morgonen därpå då han räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Aftonbladet 1845-07-18