Ellen, HDSR, 973

Basfakta:
 • Svensk signal: HDSR
 • Svenskt reg. nr.: 973
 • Längd: 75 fot
 • Bredd: 23,66 fot
 • Djup: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1869: 28 nyläster eller 88,54 registerton
  • 1874: 28 nyläster eller 87,82 registerton
  • 1876: 89,38 registerton
  • 1885: 91,98 registerton
  • 1896: 83,63 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1869
Byggd av skeppsbyggmästaren J. Andersson i Tynning i Tössbo härad i Dalsland under namnet Carl för C. L. Carlsson i Hengelserud i Tösse socken. Fribrev saknas.

1870-04-11
Fartyget ägs nu av ett partrederi i Hälle med hemmansägaren Anders Samuelsson som huvudredare. Hemort för fartyget blir Hälle.
Första fribrev utfärdat 11/4 1870.

1874-05-03
Ett partrederi i Helsingborg med handlaren N. P. Nyborg som huvudredare köper köper fartyget och blir nya ägare. Fartyget omriggas till skonare och för att inte förväxlas med annat fartyg som Nyborg är huvudredare för ändras namnet till Carlén.

1876-10-19
Efter förändringar i partrederiet utses skeppsbefraktningsagenten Axel Pyk till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1885-05-04
Tidigare huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget. Det förbyggs i Helsingborg av skeppsbyggmästaren J. Nordström och det namnändras till Ellen. Axel Pyk blir således ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1894-02-20
Ett partrederi i Skillinge med skepparen Jöns Persson Wickman som huvudredare köper fartyget för 4.875 kronor. Hemort blir Skillinge.

1902-04-15
Skepparen Carl Johan Johansson i Mönsterås är huvudredare i ett partrederi i Mönsterås som ny köper fartyget för 3.400 kronor. Hemort blir Mönsterås.

1910-10-31
Efter att andelar i rederiet skiftat ägare så utses kontoristen John Emanuel Johansson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1920-05-19
Skepparen Carl Johan Johansson i Mönsterås köper fartyget ensam för 300 kronor efter att det sjunkit. Bärgar fartyget och förändrar det till pråm.
Efter förändringen till pråm utgår fartyget ur fartygsregistret.

1920-10-26
Pråmen säljs till Rederi AB Norden i Norrköping för 1.400 kronor och namnändras till Otto. Hemort Norrköping.

Slutligt öde för fartyget ej känt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat