Betty, HRFV, 1173

Basfakta:
 • Svensk signal: HRFV
 • Svenskt reg. nr: 1173
 • Längd: 41,28 meter
 • Bredd: 6,72 meter
 • Djupgående: 4,22 meter
 • Dräktighet:
  • 1882: 283,33 registerton
  • 1894: 268,02 registerton
  • 1895: 270 ton
  • 1897: 156 ton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1882
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge nr 168 av skeppsbyggmästaren Carl Gustaf Hasselbom för grosshandlaren Lars Wilhelm Herlitz i Stockholm som även blev huvudredare. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 10/10 1882.

1887-12-09
Fartyget köps av L. W. Herlitz Ångbåtsrederibolag i Stockholm som till huvudredare utser kassören Anton Fredrik Herlitz. Hemort fortfarande Stockholm.

1888-04-28
Firman A. Svanberg & Co i Stockholm köper fartyget och grosshandlaren Fredrik Gerhard Althainz blir huvudredare. Hemort som tidigare.

1889-04-13
Fartyget köps av Motala Rederi AB i Motala där handlaren Carl Nilsson i Motala blir huvudredare. Ny hemort blir Motala.

1904-11-30
På resa från Riga mot Aalborg grundstötte fartyget under en storm med hög sjö i närheten av Utlängan, söder om Torhamn i Blekinge och måste överges av besättningen. Vraket, liggande på Utlängan försåldes senare på auktion i Karlskrona.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat