Marcellus, HFDT

Basfakta:
 • Svensk signal: HFDT
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 54,8 fot
 • Bredd: 19,15 fot
 • Djup: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 30,5 svåra läster eller 17,17 nyläster
  • 1866: 16,0 nyläster
  • 1877: 51,69 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1865
Byggd i Revsudden av skeppsbyggmästaren P. Wahlström för skepparen Jens Peter Åhsberg i Rev i Ryssby socken. Som ensam ägare blev han då även huvudredare. Fartygets hemort var Kalmar.
Första fribrev utfärdat 19/6 1865

1870-06-10
Skepparen Anders Johan Dahlström i Kalmar köper ensam fartyget och blir huvudredare. Fartygets hemort Kalmar kvarstår.

1872-03-15
Ett partrederi i Ronneby med skepparen Bernt Olsson från Åryds socken som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Ronneby.

1874-03-24
Sjökaptenen Bror Axel Ferdinand Ekström i Karlshamn är ny ägare och huvudredare. Ny hemort Karlshamn.

1878-07-22
Den i Oskarshamn bosatte skepparen Sven Peter Hultgren köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1881-11-04
Handelsfirman Maurin & Askeroth i Oskarshamn är nya ägare och till huvudredare utses handlaren Karl Herman Maurin i Oskarshamn. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1886-10-17
Strandade och blev vrak vid Abbekås utanför Ystad under resa från Oskarshamn mot Helsingborg med brädor. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1886-10-23
 3. Helsingborgs Dagblad 1886-10-20