Nord, -, 603

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: 603
 • Längd: 46,55 fot
 • Bredd: 17,78 fot
 • Djup: 6,55 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 16,1 svåra läster
  • 1868: 10,5 nyläster eller 35,5 registerton
  • 1878: 38,54 ton
  • 1894: 35,06 registerton
  • 1897: 35,71 registerton
  • 1917: 35,83 registerton
 • Riggning/typ: däcksbåt / jakt /skonare
Historik:

1857
Fartyget är byggt som däcksbåt och med namnet Lorenz på Stenungsunds Skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Hans Andersson för skepparen Christen Johansson på Donsö och som ensam ägare var han även huvudredare. Fartygets hemort Donsö.
Första fribrev utfärdat 25/6 1857.

1874-08-03
Fartyget inköpt som jakt till ett partrederi i Varberg med skepparen Per Olsson som huvudredare. Ny hemort blir Varberg.

1878-07-12
Rederiet låter skeppsbyggmästaren Johannes Christoffersson förbygga fartyget på Vilhelmsberg i Göteborg och namnändrar det till Nord.

Nya mått:
Längd: 56,5 fot
Bredd: 18 fot
Djup: 6,8 fot

Inga övriga ändringar.
Nytt fribrev utfärdat vid datum ovan.

1880-02-02
Efter ändringar i rederiet utses skepparen Severin Kaspersson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1893-06-29
Ytterligare ändringar i rederiet medför att handlaren Carl Johan Börjesson blir utsedd till ny huvudredare. Hemort fortfarande Varberg.

1897-06-10
Fartyget säljs till kaptenen Gustaf Magnusson i Varberg för 1300 kronor.
Någon registrering av köpet kan ej hittas i något Certifikat varför man får antar att Magnusson agerar som skeppsmäklare och att avsikten ej var att nyttja fartyget för eget bruk.

1897-08-13
Skepparen Christian Nilsson i Helsingborg köper ensam fartyget för 1350 kronor och blir även huvudredare. Fartyget riggas om till skonare. Ny hemort blir Helsingborg.
Certifikatändring vid datum ovan.

1901-02-22
Ett partrederi med lantbrukaren Nils Petter Danström i Häljaryd som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Häljaryd.

1907-04-22
Ett partrederi i Mönsterås köper fartyget och som huvudredare utses skepparen Emil Jonsson. Ny hemort blir Mönsterås.
Noterbart är att denna ägarförändring saknas i form av nytt Certifikat.

1909-04-23
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort Mönsterås kvarstår.

1912-10-21
Skepparen Carl Albin Nilsson i Drag, Ryssby blir fartygets nye ägare och huvudredare. Ny hemort blir Drag.

1920-03-19
Fartyget sälj för 8000 kronor till skepparen Per Vilhelm Nilsson i Drag, Ryssby och som ensam ägare så är han då även huvudredare. Hemorten Drag kvarstår.

1928
Fartyget upphugget enligt meddelande från ägaren 1930-02-07 och fartyget avförs ur registret 1928.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat