Orion, HFTV, 257

Bild från MSA bildsamling, Malmö Stadsarkiv.
Basfakta:
 • Svensk signal: HFTV
 • Svenskt reg. nr.: 257
 • Längd: 141,20 fot
 • Bredd: 22,90 fot
 • Djup: 9,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 50,82 svåra läster eller 29,27 nyläster
  • 1866: 34 nyläster eller 154,72 registerton
  • 1875: 178,48 ton
  • 1876: 202,77 ton
  • 1877: 174,71 ton
  • 1878: 151,62 ton
  • 1882: 153,75 ton
  • 1884: 308,53 registerton
  • 1894: 301,8 registerton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1859
Fartyget är byggt på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm för ett partrederi i staden med grosshandlaren Alfred Engström som huvudredare. Hemort Stockholm.
Första fribrev utfärdat 23/8 1860.

1863-02-07
Ett partrederi med säte i Oskarshamn blir fartygets nya ägare och där handlaren Per Deurell utses till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1871-04-19
Ångfartygs AB Union i Stockholm med hamnkaptenen Fingal von Sydow som huvudredare köper fartyget vars hemort nu återigen blir Stockholm.

1876-03-11
Malmö Nya Ångbåts AB blir fartyget nya ägare och till huvudredare utses grosshandlaren Gabriel Hedman. Ny hemort blir Malmö.

1884-04-18
Rederiet låter Kockums Mekaniska Verkstads AB förbygga fartyget till mått enligt nedan:

Längd: 173 fot
Bredd: 22,8 fot
Djup: 10,5 fot

Nytt fribrev utfärdat vid datum ovan. Inga övriga ändringar.

1892-07-12
Då den tidigare huvudredaren avlidit utser rederiet handlaren Axel Harald Bager till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1899-07-04
Fartyget säljs för 25500 Rubel till Aron Ostrinsky och Moses Schalbin i Nicolai i Ryssland.

Senare historik saknas.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat