Hedda Sophia

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 53,63 fot
 • Bredd: 20,57 fot
 • Djupgående: 8,95 fot
 • Dräktighet:
  • 1841: 30,37 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1841
Byggd i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Per Brandting för ett partrederi i Mönsterås med handlaren Eric Engström som huvudredare. Hemmahamn Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 10/5 1841.

1849-01-31
Segel och tågvirke utannonserades på auktion i Mönsterås efter att fartyget förolyckats. Tyvärr saknas information om när och var fartyget havererat.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1849-01-31