Fina, HJTP

Basfakta:
 • Svens signal: HJTP
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 83 fot
 • Bredd: 24,1 fot
 • Djupgående: 9,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 65,75 svåra läster
  • 1866: 40,5 nyläster eller 125,69 registerton.
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1851
Byggd på varv i Döderhultsvik, numera Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Nils Peter Ekvall i Döderhultsvik. Ekvall ägde fartyget själv och var dess huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 9/9 1851.

1854-11-23
Grosshandelsbolaget C. P. Möller & Co i Stockholm köper fartyget. Carl Peter Möller agerar som huvudredare. Ny hemort Stockholm.

1863-07-08
Fartyget köps av ett partrederi med två deltagare där skeppsstufvaren Adolf Fredric Söderström i Stockholm är huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1866-06-07
För 10.000 riksdaler riksmynt köper ett partrederi i Västerås med tre deltagare fartyget och utser Adolf Boman till huvudredare. Ny hemort blir Västerås.

1873-03-26
Öregrunds skeppsrederibolag Litt. A med telegrafkommissionären och rådmannen Karl Vilhelm Nordenstrahl som huvudredare är nya ägare. Ny hemort blir Öregrund.

1875-05-28
Fartyget ägs nu av Öregrunds skeppsrederibolag Litt. B och med handlaren Edvard Storm i Öregrund som huvudredare. Hemort fortfarande Öregrund.

Fartyget saknas i Sveriges skeppslista för 1877 och ytterligare fribrev finns ej varför fartyget vidare öden ej kan redovisas.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev